Projekts CREATE

Izglītības stiprināti konkurētspējīgi reģioni un pieaugušo profesionālā izaugsme.

CREATE projekta vispārējais mērķis ir veicināt pieaugušo izglītības (PI) sniegumu un efektivitāti, iesaistoties sistēmas līmenī saiknē starp pamatā esošo ES politiku (ES2020) un PI praktisku īstenošanu reģionos, kuriem ir dots politikas formulēšanas un izglītības programmu īstenošanas uzdevums. ES atzīst nepieciešamību rīkoties vietējā līmenī politikas veiksmīgākai saskaņošanai un plānošanai, tostarp attiecībā uz dažādiem finansējuma avotiem, kas reizēm var radīt apjukumu, piemēram, Erasmus+, Eiropas Sociālais fonds un Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

CREATE projekts ir radīts, pamatojoties uz nepieciešamību noteikt un izmantot praksē veiksmīgas darbības faktorus ar mērķi uzlabot PI efektivitāti un ietekmi ar kopējo mērķi mazināt ģeogrāfiskās atšķirības attiecībā uz izglītības iespējām un sasniegtajiem rezultātiem ES reģionos. CREATE atvieglos politikas formulēšanu un sekmēs uz pierādījumiem balstītas PI politikas un prakses izveidi, vienlaicīgi pastiprinot PI stratēģijas, politikas un finansējuma saskaņošanu.

AKTIVITĀTES::
a) Noteikt kritērijus un salīdzinoši novērtēt PI politiku reģionālai attīstībai
b) Ekstrapolēt labās prakses piemērus, gūtās atziņas, efektīvas politikas iespējas un rīkus
c) Veidot politikas veidotājiem CREATE ToolBox par to, kā integrēt PI reģionālajās ekonomiskās attīstības stratēģijās

CREATE galvenie rezultāti ir:
1. CREATE tīkls, platforma un virtuālā kopiena uzlabotai sadarbībai starp reģionālajām iestādēm ar mērķi sekmēt PI sistēmu attīstību un to integrēšanu vietējā/reģionālā attīstībā
2. CREATE ToolBox izveide ciešākai pieaugušo izglītības saskaņošanai ar ekonomiskās attīstības stratēģijām reģionālā līmenī.