Glosář CREATE

Competitive Regions and Employability of Adults Through Education.

POLITIKY/STRATEGIE

Politiku/strategii lze definovat jako soubor zásad, které podporují a řídí rozhodnutí poskytovatelů vzdělávání dospělých. Politika/strategie může být zastřešující strukturou. Strategie poskytovatele vzdělávání dospělých by měla vést k dosažení výsledků tohoto poskytovatele. Nicméně pokud
politika/strategie nepovede k očekávaným výsledkům, prohlášení zůstávají platné jako záměr.
(http://dima-project.eu/index.php/en/e- learning