Glosar CREATE

Competitive Regions and Employability of Adults Through Education.

OBRAZOVANJE ODRASLIH

Obrazovanje odraslih (http://cedefop.europa.eu)
Opće ili strukovno obrazovanje predviđeno za odrasle osobe nakon
inicijalnog obrazovanja i osposobljavanja za profesionalne i / ili
osobne potrebe i koje ima za cilj:
• Osigurati opće obrazovanje za odrasle u temama od posebnog interesa
za njih (npr. Na otvorenim sveučilištima)
• Osigurati kompenzativno učenje osnovnih vještina koje pojedinci
možda nisu stekli ranije u svom početnom obrazovanju ili
osposobljavanju (kao što su pismenost, računanje) i time;
• Omogućiti pristup kvalifikacijama koje nisu stekle, iz raznih
razloga, u početnom sustavu obrazovanja i osposobljavanja
• Stjecanje, poboljšanje ili ažuriranje znanja, vještina ili
kompetencija na određenom području: to je stalno obrazovanje i
usavršavanje
Komentar: Obrazovanje odraslih je blizu, ali ne i sinonim za,
kontinuiranu edukaciju i obuku